Saturday, 14 May 2011

Meet this week's vegetables

 • Heirloom leaf lettuce mix
 • Heirloom spicy mesclun mix — Our ‘everything but the kitchen sink’ mix. You'll notice that it's a little spicier this week. The warm weather in the past few days week really heats up those mustard greens!
 • Rouge Grenobloise head lettuce — A french heirloom lettuce that is both heat and cold tolerant, perfect for early spring growing. A beautiful green on the bottom and red on top, with deeply crinkled leaves.
 • Spring onions — Last week was the last of our over-wintered onions, this week we’re starting on our new crop sown this year. We always grow from seed for the best quality and taste.
 • Rainbow Swiss chard — Great steamed, boiled or stir-fried. Even better with a little butter!
 • Pak choi — An Asian vegetable that is perfect for a stir-fry.
 • Dill & parsley. — Throw them in a salad, or great in many dishes.

1 comment:

 1. Diễm ma nói.

  - Tiên ma giới còn có chỗ này sao?
  Nhạc Thành kinh ngạc không thôi.

  - Chủ nhân, những chỗ như vậy có nhiều lắm, có một số nơi mà tiên quân cũng không dễ dàng đi vào.

  Lang Lễ nói với Nhạc Thành.

  - Chủ nhân, hiện tại chúng ta có đi vào mê vụ tùng lâm không?

  Vạn Biến Thiêndongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ Ma hỏi Nhạc Thành.

  - Đi, nếu không thì chúng ta làm sao có thể tiến vào truyền tống trận được.

  Nhạc Thành cất tiếng nói.

  - Được vậy chúng ta xuất phát, năm ngày nữa sẽ tới được đó.

  Lang Lễ nói.

  Mê vụ sâm lâm, mặc dù là ở trong cực nhạc thành nhưng thanh danh vang vọng cả tiên ma giới,

  ReplyDelete